';

Framed pictures

with a durability certificate for years

We are working on a website to sell photos or graphics. Thanks to the WordPress platform, you can easily run it on your website or as an independent website.

Watch how we care about your art work

How it works?

 • You choose a subscription (see below)
 • You adjust the appearance of the service to your website
 • You provide photos or graphics in the gallery
 • You choose from our printing and framing options to be available for your artworks
 • You set your fee for each printout
 • We fulfill orders and we pay your fee

If you have the time and the right equipment – choose the Expert subscription and deal with printing, binding and handling the orders yourself.

See the trial version (beta) of the service on the Chief Consultant of National Geographic Poland, Tomasz Tomaszewski website:

Tomasz Tomaszewski website

Suggested subscription plans*

*in the final version they may changeSelling printouts and files 

Your own menu and logo

9 types of print media

Margin of the Futura Print Center added to the fee

Disk space for photos

Frame binding and canvas prints

Limited editions photographs printed with the Epson Digigraphie® certificate

We provide platform -  you print, frame and handele orders by yourself

ECO

FREE

30%

1GB

PREMIUM

12 €/m

15%

2GB

ART

24 €/m

10%

4GB

EXPERT

49 €/m

No margin

6GB

If you are interested in customize service implementation (as beta version: tomaszewski.picsell.eu), send us an e-mail with your website adress for an individual offer at: radecki@futura.pl

Help us to explore the potential of the planned service.

Fill out the questionnaire…
and after launch you will receive
50% discount on the subscription for 12 months

© All Rights Reserved.

Oprawione fotografie

z gwarancją na lata

Pracujemy nad serwisem do sprzedaży fotografii lub grafik. Dzięki platformie WordPress łatwo go uruchomisz na swojej istniejącej stronie internetowej lub jako samodzielnie działający serwis.

Obejrzyj, jak dbamy o Twoje prace

Jak serwis będzie działał?

 • wybierzesz abonament (lista poniżej)
 • dopasujesz wygląd serwisu do swojej strony
 • udostępnisz w galerii serwisu fotografie lub grafiki
 • wybierzesz z naszej oferty opcje druku i oprawy, które zechcesz udostępnić
 • ustalisz swoje honorarium za każdorazowy wydruk
 • my zrealizujemy zlecenia i wypłacimy należne Ci honorarium

Jeżeli masz odpowiednie wyposażenie i czas – proponujemy abonament Expert, sam zajmij się drukiem, oprawą i obsługą zleceń.

Wersja testowa (beta) serwisu dostępna jest na stronie głównego konsultanta Magazynu National Geographic Polska, Tomasza Tomaszewskiego:

Proponowane pakiety abonamentowe *

* w wersji finalnej mogą one ulec zmianieMożliwość sprzedaży wydruków i plików 

Własne menu i logo

Papiery zgodnie z ofertą WydrukujFotografie.pl

Wysokość marży serwisu WydrukujFotografie.pl doliczanej do honorarium

Przestrzeń dyskowa na zdjęcia

Oprawa w ramki i wydruki na płótnie

Fotografia limitowana w standardzie Epson Digigraphie®

Możliwość oferowania własnych wydruków i opraw oraz samodzielna realizacja i obsługa zamówień

ECO

FREE

30%

1GB

PREMIUM

12 €/mc

15%

2GB

ART

24 €/mc

10%

4GB

EXPERT

49 €/mc

Brak

6GB

AKTUALNIE DOSTĘPNA JEST OPCJA INDYWIDUALNEGO URUCHOMIENIA SERWISU:  (jak ver. beta na stronie tomaszewski.picsell.eu) :

podaj adres swojej strony i poproś o indywidualną ofertę: radecki@futura.pl

Pomóż nam zbadać potencjał planowanego serwisu.

Wypełnij poniższy formularz, a po uruchomieniu serwisu otrzymasz

50% rabatu na abonament na 12 miesięcy.